تفاهم نامه نظام پزشکی استان و بانک رسالت

تفاهم نامه نظام پزشکی استان و بانک رسالت

پزشکان محترمپیرو تفاهم نامه همکاری سازمان نظام پزشکی استان با بانک قرض الحسنه رسالت لیست مرحله دوم جهت اخذ تسهیلات بدون سود و ضامن و اسناد ضمانتی همکاران می توانند از امروز (در صورت داشتن امتیاز حساب تا سقف ۲۰۰

اطلاعیه تفاهم نامه نظام پزشکی و بانک رسالت

اطلاعیه تفاهم نامه نظام پزشکی و بانک رسالت

اعضای محترم سازمان نظام پزشکی با سلام *پیرو تفاهم نامه همکاری سازمان نظام پزشکی استان با بانک قرض الحسنه رسالت جهت اخذ تسهیلات بدون سود و ضامن و اسناد ضمانتی همکاران می توانند از امروز (در صورت داشتن امتیاز حساب