در سال ۱۳۳۹ هجری شمسی اولین قانون نظام پزشکی در مجلس شورای ملی تصویب شد. از آن زمان تاکنون قانون نظام پزشکی ۸ بار مورد بازنگری قرارگرفته است که آخرین بار در تاریخ ۱۳۸۳/۰۸/۱۶ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسید.

اولین انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی در سال ۱۳۴۷ هجری شمسی انجام شد و فعالیت رسمی نظام پزشکی از آن زمان آغاز گردید. از آن زمان تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، نظام پزشکی ۴ دوره انتخابات و فعالیت داشت که به ترتیب آقایان دکتر منوچهر اقبال ( ۲ دوره) – دکتر یحیی عدل و دکتر ملکی روسای ۴ دوره فعالیت نظام پزشکی در زمان قبل از انقلاب بودند. پس از پیروزی انقلاب تاکنون ۱۰ دوره فعالیت نظام پزشکی قابل ذکر است که در طی این سال‌ها به ترتیب آقایان دکتر عباس شیبانی ( ۶۰ تا ۶۳) دکتر محمد علی حفیظی (۶۳ تا ۶۵) دکتر هادی منافی ( ۶۵ تا ۷۰) دکتر ایرج فاضل ( ۷۰ تا ۷۵) دکتر سید شهاب الدین صدر ( ۷۵ تا ۷۹) دکتر محمدرضا ظفر قندی( ۷۹ تا ۷۳ ) دکتر سید شهاب الدین صدر ( ۷۳ تا ۸۷ و ۸۷ تا ۹۱ دو دوره متوالی) دکتر علی رضا زالی (۹۲-۹۶) ریاست نظام پزشکی را بر عهده داشته اند و دهمین  دوره فعالیت نظام پزشکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با انتخاب دکتر ایرج فاضل به عنوان رییس کل جدید سازمان نظام پزشکی در شهریور۹۶ آغاز شد که پس ازاستعفای ایشان، دکتر محمدرضا ظفرقندی با رای مجمع عمومی به عنوان رییس کل جدید سازمان نظام پزشکی  انتخاب گردیدند.