نحوه اطلاع رسانی سازمان نظام پزشکی بندرعباس

نحوه اطلاع رسانی سازمان نظام پزشکی بندرعباس

با سلام و احترام، قابل توجه اعضا محترم نظام پزشکی بندرعباس و حومهبا توجه به سوالات مکرر همکاران سازمان در خصوص مسائل صنفی جامعه پزشکی و …، به اطلاع می رساند سازمان از طریق سایت www.bndmc.ir و کانال واتساپی سازمان

تزریق واکسن مرحله دوم

تزریق واکسن مرحله دوم

بنام خدا قابل توجه همکاران محترم سازمان نظام پزشکی بندرعباس و حومه با هماهنگی های قبلی بعمل امده مابین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و سازمان نظام پزشکی بندرعباس و دریافت واکسن های جدید طبق پروتکل ستاد مرکزی از تاریخ ۱۱-۱-۱۴۰۰

اطلاعیه صدور نسخ الکترونیک

اطلاعیه صدور نسخ الکترونیک

پزشک محترم با عنایت به عدم صدور دفترچه جدید سازمان تامین اجتماعی، سرنسخه مرکز درمانی بعد از درج کد ملی به منزله برگ دفترچه دارای اعتبار می باشد و در صورت استحقاق درمان، بیمه ای محاسبه می گردد. سازمان نظام