جلسه آموزشی در مورد قوانین جدید مالیاتی

جلسه آموزشی در مورد قوانین جدید مالیاتی

“”اطلاعیه “” بدینوسیله به اطلاع پزشکان ، پیراپزشکان و اعضاء محترم نظام پزشکی می رساند جلسه آموزشی در مورد قوانین جدید مالیاتی در تاریخ ١۴٠١/٠١/٢۵ از ساعت ٩ الی ١١ صبح در سالن ابن سینا بیمارستان شهید محمدی برگزار می

قرارداد نظام پزشکی و بیمه ایران جهت بیمه بدنه و شخص ثالث اعضا نظام پزشکی و خانواده درجه یک

قرارداد نظام پزشکی و بیمه ایران جهت بیمه بدنه و شخص ثالث اعضا نظام پزشکی و خانواده درجه یک

صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه بدون پیش پرداخت طی ۸ قسط متوالی برای اعضا محترم نظام پزشکی بندرعباس و خانواده درجه یک جهت اطلاع بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید۰۷۶۳۳۳۵۲۳۸۶۰۰۹۱۷۵۰۹۴۹۸۸