اصول اخلاق پزشکی

اصول اخلاق پزشکی

اصول اخلاق پزشکی بنام خداوند یکتا پزشکان ، دندانپزشکان ، داروسازان ، پرستاران و سایر کادرهای پزشکی کارنامه جامعه خدوم پزشکی ایران در انجام تعهد خدمت در اقصی نقاط محروم و دور افتاده ایران بسیار افتخارآمیز بوده.    علم طب