تزریق دوز چهارم واکسن کرونا

تزریق دوز چهارم  واکسن کرونا

به اطلاع همکاران محترم عضو سازمان نظام پزشکی می‌رساند طبق هماهنگی بعمل آمده با مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس جهت تزریق دوز چهارم واکسن کرونا می توانند از تاریخ دوشنبه ۴٠١/٢/١٩ لغایت پنجشنبه ۴٠١/٢/٢٢ با در دست داشتن کارت نظام پزشکی

کارگاه آموزشی مدون مدیریت بالینی افراد دارای افکار خودکشی

کارگاه آموزشی مدون مدیریت بالینی افراد دارای افکار خودکشی

کارگاه آموزشی مدون” مدیریت بالینی افراد دارای افکار خودکشی ویژه پزشکان عمومی بخش خصوصی تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸؛از ساعت ۹؛لغایت ۱۲ثبت نام از طریق سایت آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان