به اطلاع اعضا محترم نظام پزشکی بندرعباس می رساند که با مساعدت معاونت محترم بهداشت دانشگاه ،قرار بر این گردید که ثبت نام همکاران جهت تزریق دوز سوم(یادآور) واکسن کرونا توسط سازمان نظام پزشکی انجام پذیرد، لذا همکارانی که در ماههاى بهمن و اسفند ٩٩، فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر ١۴٠٠ دوز دوم واکسن خود را دریافت کرده اند با مراجعه به لینک زیر جهت تزریق دوز سوم ثبت نام نمایند. مدت زمان یک هفته از تاریخ ٢٩ مهر لغایت ۶ آبان و از طریق سایت خواهد بود و به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

*این فراخوان شامل تمامی انواع واکسن تزریق شده در دوزهاى اول و دوم است.

https://forms.bndmc.ir/vaccine

سازمان نظام پزشکی بندرعباس

ثبت نام دوز سوم واکسن کرونا