درود بر همکاران گرامی

به دنبال برخی گزارشها از عدم نصب و استفاده همکاران از کارت خوان در مطبها و مراکز درمانی خصوصی، تقاضا می گردد از روز شنبه مورخ ١٧ مهر ماه ،از پذیرفتن پول نقد یا انجام کارت به کارت اکیدا خودداری فرمایند و دریافت هزینه ها منحصرا توسط کارت خوان انجام گیرد. لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت مورد فوق مسوولیت قانونی عواقب احتمالی با خود فرد خواهد بود.

با سپاس از همراهی شما

شوراى هماهنگی نظام پزشکی هرمزگان

اطلاعیه عدم پذیرش پول نقد و کارت در مطب ها و مراکز درمانی خصوصی