همکاران محترمی که دوز دوم واکسن اسپوتنیک را ۶ ماه قبل(اسفند ٩٩ و فروردین ١۴٠٠) دریافت کرده اند، لطفا جهت ثبت نام دریافت واکسن آسترازنکا به عنوان دوز بوستر از روز دوشنبه با سازمان نظام پزشکی بندرعباس تماس برقرار نمایند. این فراخوان جهت تهیه لیست متقاضیان و ارائه به دانشگاه است.

اطلاعیه تزریق دوز بوستر واکسن اسپوتنیک