تفاهم نامه نظام پزشکی استان و بانک رسالت ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ - پزشکان محترمپیرو تفاهم نامه همکاری سازمان نظام پزشکی استان با بانک قرض الحسنه رسالت لیست مرحله دوم جهت اخذ تسهیلات…
اطلاعیه تفاهم نامه نظام پزشکی و بانک رسالت ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ - اعضاي محترم سازمان نظام پزشکی با سلام *پیرو تفاهم نامه همکاری سازمان نظام پزشکی استان با بانک قرض الحسنه رسالت…
عدم صدور نسخ کاغذی ۳۰ تیر ۱۴۰۱ -