اقدامات فوری در خصوص بیماری کویید ۱۹ ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - همکار گرامی با سلام و احترام‌به استحضار می رساند با توجه شیوع بیماری کویید ۱۹ در استان متاسفانه آمار بستری…
تعرفه ۱۴۰۰ ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ -
اولویت های دریافت واکسن کرونا ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ - اعضا محترم سازمان نظام پزشکی بندرعباس و حومهبا سلام و احترامبا توجه به تخصیص واکسن کرونا به نظام پزشکی بندرعباس…
نحوه اطلاع رسانی سازمان نظام پزشکی بندرعباس ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ - با سلام و احترام، قابل توجه اعضا محترم نظام پزشکی بندرعباس و حومهبا توجه به سوالات مکرر همکاران سازمان در…
تزریق واکسن مرحله دوم ۰۹ فروردین ۱۴۰۰ - بنام خدا قابل توجه همکاران محترم سازمان نظام پزشکی بندرعباس و حومه با هماهنگی های قبلی بعمل امده مابین دانشگاه…