الزام به عقد قرارداد با بیمه پایه قبل از صدور پروانه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ - جزء 5 بند ک تبصره 17 قانون بودجه 1401 - تمهیدات لازم اجرای قانون - الزام به عقد قرارداد با…
تزریق دوز چهارم واکسن کرونا ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ - به اطلاع همکاران محترم عضو سازمان نظام پزشکی می‌رساند طبق هماهنگی بعمل آمده با مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس جهت تزریق…
کارگاه آموزشی مدون مدیریت بالینی افراد دارای افکار خودکشی ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ - کارگاه آموزشی مدون" مدیریت بالینی افراد دارای افکار خودکشی ویژه پزشکان عمومی بخش خصوصی تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸؛از ساعت ۹؛لغایت ۱۲ثبت نام…
جلسه آموزشی در مورد قوانین جدید مالیاتی ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ - “”اطلاعیه “” بدينوسيله به اطلاع پزشكان ، پيراپزشكان و اعضاء محترم نظام پزشكی می رساند جلسه آموزشی در مورد قوانين…
تفاهم نامه بیمه ایران با سازمان نظام پزشکی بندرعباس ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ - تفاهم نامه بیمه ایران با سازمان نظام پزشکی بندرعباسبیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان با ۲۵ درصد تخفیف، بیمه اتومبیل با…